Norādījumi datu aizsardzībai saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR)

Šeit varat saņemt visu informāciju par Jūsu personas datu apkopošanu un apstrādi:
Initiates file downloadDatu aizsardzības informācija saskaņā ar VDAR 13. panta 3. punktu

SEMA TĪMEKĻA VIETNES DATU AIZSARDZĪBAS PAZIŅOJUMS

1. Īsumā par datu aizsardzību

Vispārīgie norādījumi

Tālāk minētie norādījumi sniedz vienkāršu ieskatu, kas notiek ar jūsu personas datiem, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Personas dati ir visi dati, ar kuru palīdzību jūs var identificēt. Sīkāka informācija par datu aizsardzību atrodama šajā tekstā izklāstītajā datu aizsardzības politikā.

Datu vākšana mūsu tīmekļa vietnē

Kurš ir atbildīgs par datu vākšanu šajā tīmekļa vietnē?

Datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē veic vietnes uzturētājs. Tā kontaktinformācija atrodama šīs tīmekļa vietnes informācijas sadaļā.

Kā mēs vācam jūsu datus?

Kā viens no veidiem, jūsu dati tiek vākti, ja jūs mums tos sniedzat. Piemēram, tie var būt dati, kurus ievadāt saziņas veidlapā.

Citus datus automātiski vāc mūsu informācijas sistēmas, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Tie pārsvarā ir tehniskie dati (piem., interneta pārlūkprogramma, operētājsistēma vai lapas pieprasīšanas laiks). Šo datu vākšana notiek automātiski, tiklīdz jūs nonākat mūsu tīmekļa vietnē.

Kādam nolūkam mēs izmantojam jūsu datus?

Daļa datu tiek vākta, lai nodrošinātu nevainojamu tīmekļa vietnes darbību. Citi dati var tikt izmantoti, lai analizētu jūsu lietošanas paradumus.

Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu datiem?

Jebkurā laikā jums ir tiesības saņemt bezmaksas informāciju par saglabāto jūsu personas datu izcelsmi, saņēmēju un vākšanas mērķi. Jums ir arī tiesības pieprasīt šo datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Šim nolūkam, kā arī rodoties citiem jautājumiem par datu aizsardzību, jebkurā brīdī varat sazināties ar mums, izmantojot adresi, kas norādīta informācijas sadaļā. Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajai uzraudzības iestādei.

Analīzes rīki un trešo pušu rīki

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, var tikt statistiski novērtēti jūsu pārlūkošanas paradumi. Tas notiek galvenokārt ar sīkfailiem un tā saucamajām analīzes programmām. Jūsu pārlūkošanas paradumu analīze parasti ir anonīma; pārlūkošanas paradumi neļauj jums sekot. Jūs varat iebilst pret šo analīzi vai novērst to, nelietojot noteiktus rīkus. Sīkāka informācija par to ir atrodama šajā datu aizsardzības politikā.

Jūs varat iebilst pret šo analīzi. Šajā datu aizsardzības politikā mēs informēsim jūs par iebildumu iespējām.

2. Vispārīgie norādījumi un obligātā informācija

Datu aizsardzība

Šo lapu uzturētāji ļoti nopietni uztver jūsu personas datu aizsardzību.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus konfidenciāli un saskaņā ar likumā noteiktajām datu aizsardzības prasībām, kā arī šo datu aizsardzības politiku.

Ja izmantosit šo tīmekļa vietni, tiek vākti dažādi personas dati. Personas dati un dati, kas ļauj jūs identificēt. Šajā datu aizsardzības politikā ir paskaidrots, kādus datus mēs vācam un kādiem mērķiem mēs tos izmantojam. Tajā arī paskaidrots, kā un kādā nolūkā tas notiek.

Vēršam uzmanību, ka datu pārraide internetā (piemēram, saziņa e-pastā) var radīt trūkumus drošībā. Pilnīga datu aizsardzība pret trešo personu piekļuvi nav iespējama.

Norādījumi par atbildīgo iestādi

Atbildīgā iestāde par datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē ir:

SEMA GmbH 
Computer Software und Hardware-Vertrieb
Salzstraße 25
87499 Wildpoldsried (Vācija)

Tālrunis: +49 8304 - 939 0
E-pasts: info@sema-soft.com

Atbildīgā iestāde ir fiziska vai juridiska persona, kura atsevišķi vai kopā ar citiem lemj par personas datu (piemēram, vārdu, e-pasta adrešu u.c.) apstrādes mērķiem un līdzekļiem.

Jūsu datu apstrādes piekrišanas atcelšana

Daudzi datu apstrādes procesi ir iespējami tikai ar jūsu skaidri izteiktu piekrišanu. Jebkurā laikā jūs varat anulēt esošu piekrišanu. Brīvas formas e-pasta vēstule mums ir pietiekama. Atsaukums neietekmē līdz atsaukumam veiktās datu apstrādes likumību.

Tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajai uzraudzības iestādei

Datu aizsardzības tiesisko pārkāpumu gadījumā skartajai personai ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajai uzraudzības iestādei. Datu aizsardzības tiesiskajos jautājumos atbildīgā uzraudzības iestāde ir tās federālās zemes valsts datu aizsardzības pilnvarotais, kurā atrodas mūsu uzņēmums. Datu aizsardzības pilnvaroto saraksts un to kontaktinformācija atrodama šādā saitē: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Datu pārnešanas tiesības

Datus, kurus mēs automātiski vācam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai līguma izpildi, jums ir tiesības saņemt vai izsniegt trešajām personām plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Ciktāl jūs pieprasāt tiešu datu pārnešanu citam atbildīgajam, tas tiks veikts tikai tiktāl, ciktāl tas ir tehniski iespējams.

SSL vai TLS šifrēšana

Drošības nolūkos un lai aizsargātu konfidenciālu saturu, piemēram, pasūtījumus vai pieprasījumus, kurus jūs nosūtat mums kā tīmekļa vietnes uzturētājam, šī tīmekļa vietne izmanto SSL vai TLS šifrēšanu. Jūs varat atpazīt šifrētu savienojumu, redzot, ka interneta pārlūka adrešu joslā “http://” mainās uz “https://” un parādās atslēgas simbols.

Ja ir iespējota SSL vai TLS šifrēšana, datus, ko mums iesniedzat, nevar izlasīt trešās personas.

Informēšana, bloķēšana, dzēšana

Spēkā esošo normatīvo aktu prasību ietvaros jums ir tiesības katrā laikā bez maksas iegūt informāciju par glabātajiem jūsu personas datiem, to izcelsmi un saņēmēju, kā arī par datu apstrādes nolūku un, ja nepieciešams, par tiesībām labot, bloķēt vai dzēst šos datus. Lai saņemtu sīkāku informāciju par šiem un citiem jautājumiem par personas datiem, jūs jebkurā laikā varat sazināties ar mums pa informācijas sadaļā norādīto e-pasta adresi.

Iebildumi pret reklāmas e-pastiem

Ar šo tiek izteikts iebildums saņemt tiešā veidā nepieprasītas reklāmas un informācijas materiālu, nosūtot to uz normatīvajos aktos noteikto kontaktinformāciju, kas publicēta informācijas sadaļā. Tīmekļa vietnes uzturētāji patur noteiktas tiesības izmantot tiesiskus līdzekļus, ja tiek sūtīta nepieprasīta reklāma, piemēram, surogātpasts.

3. Datu aizsardzības pilnvarotais

Likumiski noteiktais datu aizsardzības pilnvarotais

Mēs esam aicinājuši datu aizsardzības pilnvaroto mūsu uzņēmumam.

IDKOM Networks GmbH
Thomas Hug
Dieselstrasse 1
87437 Kempten (Vācija)

Tālrunis: +49 831 - 59090 400
E-pasts: datenschutz@idkom.de

4. Datu vākšana mūsu tīmekļa vietnē

Sīkfaili

Interneta vietnes daļēji izmanto tā sauktos sīkfailus. Sīkfaili nekaitē datoram un nesatur vīrusus. Sīkfaili kalpo, lai padarītu mūsu piedāvājumu lietotājam draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un kurus saglabā jūsu pārlūkprogramma.

Lielākā daļa mūsu izmantoto sīkfailu ir tā sauktie “sesijas sīkfaili”. Tie tiek automātiski dzēstas jūsu apmeklējuma beigās. Citi sīkfaili tiek saglabāti jūsu gala ierīcē, līdz tos izdzēšat. Šie sīkfaili ļauj mums atpazīt jūsu pārlūkprogrammu nākamajā apmeklējuma reizē.

Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai jūs tiktu informēti par sīkfailu izmantošanu un varētu atļaut sīkfailus tikai atsevišķos gadījumos, atļaut sīkfailu pieņemšanu noteiktos gadījumos vai vispār to aizliegt, kā arī aktivizēt sīkfailu automātisku dzēšanu, aizverot pārlūkprogrammu. Sīkfailu atspējošana var ierobežot šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

Sīkfaili, kas nepieciešami elektroniskā saziņas procesa veikšanai vai noteiktu jūsu izvēlētu funkciju (piemēram, iepirkumu groza funkcija) nodrošināšanai, tiek saglabāti, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas f) punktu. Vietnes uzturētājam ir likumīgas intereses saglabāt sīkfailus, lai tehniski, bez kļūdām un optimāli sniegtu savus pakalpojumus. Ja tiek glabāti citi sīkfaili (piemēram, sīkfaili jūsu pārlūkošanas paradumu analīzei), tie šajā datu aizsardzības politikā tiks apskatīti atsevišķi.

Servera žurnāla faili

Vietnes pakalpojumu sniedzējs automātiski vāc un saglabā informāciju tā dēvētajos servera žurnāla failos, kurus jūsu pārlūkprogramma mums nosūta automātiski.
Tie ir šādi:

  • pārlūkprogrammas tips un versija
  • izmantotā operētājsistēma
  • novirzīšanas URL
  • piekļuves datora saimniekdatora nosaukums
  • servera pieprasījuma laiks
  • IP adrese

Šo datu apvienošana ar citiem datu avotiem netiek veikta.

Datu apstrādes pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas f) punkts, kas ļauj apstrādāt datus līguma vai pirmslīguma pasākumu izpildei.

Saziņas veidlapa

Ja jūs sūtāt mums pieprasījumus, izmantojot saziņas veidlapu, jūsu informācija no saziņas veidlapas, ieskaitot tur norādīto jūsu kontaktinformāciju, tiks saglabāta, lai apstrādātu pieprasījumu, un gadījumam, ja rodas papildu jautājumi. Mēs nenodosim šos datus citiem bez jūsu piekrišanas.

Tādējādi saziņas veidlapā ievadīto datu apstrāde ir balstīta vienīgi, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas a) punkts). Jūs varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā. Brīvas formas e-pasta vēstule mums ir pietiekama. Atsaukums neietekmē līdz atsaukumam veiktās datu apstrādes likumību.

Saziņas veidlapā jūsu ievadītie dati paliek pie mums, līdz jūs lūdzat to izdzēšanu, atceļat piekrišanu to saglabāšanai vai arī izbeidzas datu glabāšanas mērķis (piemēram, pēc tam, kad jūsu pieprasījuma apstrāde ir pabeigta). Obligātas likuma prasības — īpaši glabāšanas termiņi — paliek spēkā.

5. Analīzes rīki un reklāma

Google Analytics

Šī tīmekļa vietne izmanto tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Pakalpojuma sniedzējs ir Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Irija.

Google Analytics izmanto tā sauktos “sīkfailus”. Tie ir teksta faili, kas tiek glabāti jūsu datorā un ļauj analizēt, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni. Sīkfailu radītā informācija par to, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un glabāta tur.

Google Analytics sīkfailu glabāšana notiek, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas f) punktu. Tīmekļa vietnes uzturētājam ir likumīgi pamatota interese analizēt lietotāju uzvedību, lai optimizētu gan savu piedāvājumu tīmekļa vietnē, gan reklāmu.

IP anonimizācija

Šajā tīmekļa vietnē mēs esam aktivizējuši IP anonimizācijas funkciju. Tā rezultātā Google Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs pirms nosūtīšanas uz ASV saīsina jūsu IP adresi. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiek nosūtīta pilnā IP adrese un tur saīsināta. Šīs tīmekļa vietnes uzturētāja uzdevumā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, sastādītu pārskatus par aktivitāti tīmekļa vietnē un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu un attiecas uz tīmekļa vietnes operatoru. Google Analytics ietvaros jūsu pārlūkprogrammas nosūtītā IP adrese netiek apvienota ar citiem Google datiem.

Pārlūkprogrammas spraudnis

Varat novērst sīkfailu saglabāšanu, izmantojot atbilstošus iestatījumus jūsu pārlūkprogrammas programmatūrā; tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, to izdarot, iespējams, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas. Turklāt jūs varat novērst to, ka Google iegūst sīkfailu radītos un ar jūsu vietnes izmantošanu saistītos datus (ieskaitot jūsu IP adresi), kā arī to, ka Google apstrādā šos datus, lejupielādējot šajā saitē pieejamo pārlūkprogrammas spraudni un instalējot to: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Iebildumi pret datu vākšanu

Jūs varat novērst, ka Google Analytics vāc jūsu datus, noklikšķinot uz tālāk norādītās saites. Tiks iestatīts atteikšanās sīkfails, kas novērsīs jūsu datu vākšanu turpmāko šīs tīmekļa vietnes apmeklējumu laikā: Atspējot Google Analytics.

Lai iegūtu papildinformāciju par Google Analytics rīcību ar jūsu datiem, lūdzu, skatiet Google datu aizsardzības politiku:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lv.

Pasūtījumu datu apstrāde

Mēs esam noslēguši līgumu ar Google par pasūtījumu datu apstrādi un pilnībā īstenojam Vācijas datu aizsardzības iestāžu stingrās prasības, izmantojot Google Analytics.

Demogrāfiskās pazīmes pakalpojumā Google Analytics

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics demogrāfisko pazīmju funkciju. Tā rezultātā var tikt izveidoti ziņojumi, kas satur apgalvojumus par tīmekļa vietnes apmeklētāju vecumu, dzimumu un interesēm. Šie dati nāk no Google uz interesēm balstītās reklāmas un trešo pušu sniegtajiem apmeklētāju datiem. Šos datus nevar iedalīt konkrētai personai. Jūs varat jebkurā laikā atspējot šo funkciju, izmantojot sava Google konta paziņojumu iestatījumus, vai vispār aizliegt Google Analytics vākt jūsu datus, kā tas ir norādīts sadaļā “Iebildumi pret datu vākšanu”.

6. Informatīvais biļetens

Informatīvā biļetena dati

Ja jūs vēlaties saņemt tīmekļa vietnē piedāvāto informatīvo biļetenu, mums ir nepieciešama jūsu e-pasta adrese, kā arī informācija, kas ļauj mums pārliecināties, ka esat e-pasta adreses īpašnieks un ka jūs piekrītat saņemt informatīvo biļetenu. Citi dati netiek vākti vai tiek vākti tikai ar jūsu piekrišanu. Mēs izmantojam šos datus vienīgi pieprasītās informācijas piegādei un nenododam tos trešajām personām.

Informatīvā biļetena reģistrācijas veidlapā ievadīto datu apstrāde notiek, tikai pamatojoties uz jūsu piekrišanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļa). Piešķirto piekrišanu datu un e-pasta adreses saglabāšanai, kā arī to izmantošanai informatīvā biļetena nosūtīšanai jūs varat atsaukt jebkurā laikā, piemēram, izmantojot saiti “atteikties no abonēšanas” informatīvajā biļetenā. Atcelšana neietekmē jau pabeigtu datu apstrādes darbību likumību.

Informatīvā biļetena saņemšanai pie mums glabātie dati tiks saglabāti līdz atteikumam saņemt informatīvo biļetenu, un pēc atteikuma saņemšanas tiks dzēsti. Tas neattiecas uz datiem, kurus mēs saglabājam citiem nolūkiem (piemēram, dalībnieku loka e-pasta adreses).

7. Spraudņi un rīki

YouTube

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantoti spraudņi no Google uzturētās tīmekļa vietnes YouTube. Vietnes operators ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV.

Apmeklējot kādu no mūsu tīmekļa vietnēm ar izveidotiem YouTube spraudņiem, tiks izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Tas informē YouTube serveri, kuru no mūsu tīmekļa vietnēm jūs apmeklējāt.

Ja esat pieteicies savā YouTube kontā, jūs ļaujat YouTube iedalīt jūsu pārlūkošanas paradumus tieši jūsu personīgajā profilā. Jūs to varat novērst, izrakstoties no sava YouTube konta.

YouTube izmantošana notiek, lai atbilstoši attēlotu mūsu tiešsaistes piedāvājums. Tā ir likumīgas intereses Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas f) punkta izpratnē.

Papildinformāciju par rīcību ar lietotāja datiem, lūdzu, skatiet YouTube datu aizsardzības politikā: https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=lv.

Google tīmekļa fonti

Vienotai rakstu zīmju attēlošanai šī tīmekļa vietne izmanto tā sauktos tīmekļa fontus, ko nodrošina Google. Kad jūs pieprasāt tīmekļa vietni, jūsu pārlūkprogramma lejuplādē pārlūkprogrammas kešatmiņā nepieciešamos tīmekļa fontus, lai pareizi atveidotu tekstus un burtu veidus.

Lai to izdarītu, jūsu pārlūkprogrammai jāizveido savienojums ar Google serveriem. Rezultātā Google uzzina, ka mūsu tīmekļa vietnei ir piekļūts, izmantojot jūsu IP adresi. Google tīmekļa fontu izmantošana notiek mūsu tiešsaistes piedāvājumu vienotai un atbilstošai atveidei. Tā ir likumīgas intereses Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas f) punkta izpratnē.

Ja jūsu pārlūkprogramma neatbalsta tīmekļa fontus, tiks izmantoti jūsu datora noklusējuma fonti.

Papildinformāciju par Google Web Fonts atradīsiet  https://developers.google.com/fonts/faq un Google datu aizsardzības politikā: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Šī tīmekļa vietne caur API izmanto kartēšanas pakalpojumu Google Maps. Pakalpojuma sniedzējs ir Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV.

Lai izmantotu Google Maps funkcijas, ir nepieciešams saglabāt jūsu IP adresi. Šī informācija parasti tiek nosūtīta un saglabāta Google serverī ASV. Šīs tīmekļa vietnes uzturētājs nevar neietekmēt šo datu pārsūtīšanu.

Google Maps izmantošana notiek mūsu tiešsaistes piedāvājumu atbilstošai atveidei un lai būtu viegli atrodamas mūsu tīmekļa vietnē minētās vietas. Tā ir likumīgas intereses Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas f) punkta izpratnē.

Papildinformāciju par rīcību ar lietotāja datiem, lūdzu, skatiet Google datu aizsardzības politikā: https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=lv.