Juridiskā Informācija

SEMA GmbH 
Computer Software und Hardware-Vertrieb

Salzstraße 25
87499 Wildpoldsried (Vācija)

Tāl.:    +49 8304 - 939 0

info@sema-soft.com
www.sema-soft.com

 

SEMA Latvijā:

SIA “AGA CAD”
Brīvības iela 85-31
LV-1001 Rīga

Tāl. +371 670 396 23
Mob. +371 283 441 58 

 

Vispārīga informācija saskaņā ar TMG 5. pantu:
Tele Media Akts saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem (TMG)

Piegādātājs
SEMA GmbH Computer Software und Hardware-Vertrieb

Autorizēts  
Alexander Neuss (Rīkotājdirektors)

Reģistrācijas tiesa  
Amtsgericht Kempten (Vācija)
Registernummer: HRB 3383
USt-IdNr.: DE 128 799 034

 

Atruna

Informācija šajā tīmekļa vietnē tiek sniegta tikai vispārējai informācijai. SEMA regulāri pārskata un atjaunina informāciju šajā tīmekļa vietnē. Tomēr tā nevar sniegt garantiju par sniegtās informācijas aktualitāti, pareizību un pilnīgumu. Jebkāda atbildība par šīs vietnes pieejamību un tās satura izmantošanu ir izslēgta. SEMA patur tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus sniegtajai informācijai bez iepriekšēja brīdinājuma.